Temporary Paradises in Pragovka

    

    

    

 

Nomádství, fluidní komunity, eskapismus, galerijní Rainbow, symbiotická dílna.

Temporary Paradises je projekt založený na vytvoření dočasné komunity, která bude v době výstavy obývat galerii. Galerijní prostor bude otevřen pro aktivní participaci, kdokoli se může připojit a na libovolně dlouhou dobu s námi obsadit galerii, ať už na workshop, jedno přespání anebo celou dobu trvání výstavy. Pokusíme se vytvořit bezpečný prostor pro plnohodnotné setkávání, pro citlivost a vzájemnou reflexi, pro sdílení a interakce, které nejsou v galerijním prostoru běžné.

Hlavní linií programu bude kontinuální série facilitovaných setkání na téma společenství. Facilitátoři připraví a představí všelijaké techniky pro smysluplnou vnitřní práci a zkoumání skupinové dynamiky. Vyvrcholením tohoto procesu bude dvoudenní workshop Vytváření společenství podle Scotta M. Pecka, který se soustředí na restrukturalizaci naší obvyklé komunikace, na téma vztahů, rozhodování, konsenzu, konfliktu v rámci komunity.

Dále budou během výstavy probíhat akce vycházející z aktuálních potřeb a možností komunity. Prostor bude otevřen pro to, aby každý mohl iniciovat aktivitu, skrze kterou může obohatit kolektiv a zároveň umožnit změnu perspektivy diváka z pasivního konzumenta na aktivního spolu-tvůrce. Budou probíhat různé akce, od celonočních koncertů, autorských čtení, každodenní jogové praxe, pohybových workshopů až po přednášky, diskuze nebo akční tréninky, společné vaření z kontejnerových úlovků nebo výlety a průzkumy okolí galerie.

Záměrem je společně zkoumat a otevírat témata, která v nás jsou živá, sdílet pohledy na alternativní způsoby spolužití, různé formy symbiotické koexistence, nebo jen na několik dní/týdnů poskytnout zázemí někomu, kdo zrovna nemá kde bydlet a pracovat.

Otázka, která provází celou výstavu je, zda je možné z pozice iniciátorky a držitelky prostoru vyvarovat se vytvoření neformální hierarchie, v jaké míře se vzdát autorství a zároveň udržet prostor funkční, jak moc do dění zasahovat a koordinovat ho anebo naopak spoléhat na spontánní vývoj. Dalším záměrem je nevyhýbat se reflexi kontextu galerijního prostoru Pragovky a jeho propojení s komerčními subjekty.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *